HOME热点XUAN 娱乐XUAN TVXuan Play奖奖你goXUAN

斯里兰卡破产 相关报道

请游览 XUAN 获取更多 斯里兰卡破产 相关报道

执政者为了受欢迎不惜代价    学者:斯里兰卡就是给津贴给到破产

执政者为了受欢迎不惜代价 学者:斯里兰卡就是给津贴给到破产

经济学者表示,发放津贴只会增加国库负担。如果政府继续撒网式提供津贴,大马恐沦为下一个斯里兰卡!
Wed Jun 22 2022